prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk

Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalista endokrynologii oraz specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej ukończył studia na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie w 1981, w 1995 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, w 2003 doktora habilitowanego n. medycznych, a w 2010 odebrał z rąk prezydenta RP tytuł naukowy profesora. Od 20 lat jest  Kierownikiem i Ordynatorem Oddziału Kliniki Endokrynologii Dz. i Mł. UJ CM w Krakowie.

Profesor Jerzy Starzyk jest międzynarodowym autorytetem i posiada wieloletnie doświadczenie w rozpoznawaniu oraz leczeniu chorób endokrynologicznych u dorosłych, młodzieży i dzieci w zakresie:  
- chorób tarczycy,
- chorób przysadki,
- chorób nadnerczy,
- chorób jajników i jąder, 
- otyłości, 
- zaburzeń wodnych i elektrolitowych (stężenia sodu i potasu), 
- przytarczyc (zaburzeń stężenia wapnia i fosforu), 
- zaburzeń stężenia glukozy, 
- zaburzeń wzrastania (niski lub wysoki wzrost), 
- zaburzeń rozwoju płciowego (przedwczesne dojrzewanie płciowe, opóźnione dojrzewanie płciowe, nieprawidłowy rozwój zewnętrznych narządów płciowych). 

Profesor Jerzy Starzyk odbył półroczne szkolenie w Pittsburghu, Pennsylvania USA oraz na licznych europejskich kursach. Sam jest pomysłodawcą i organizatorem dwóch ogólnopolskich szkół odbywających się od ponad 10 lat cyklicznie co 2 lata w Krakowie: Szkoły Endokrynologii oraz Diabetologii Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej PTEiDD, które skupiają corocznie około 50 najlepszych wykładowców oraz kilkaset lekarzy różnych specjalności z całego kraju. Jego dorobek naukowy liczy ponad 250 pełnotekstowych publikacji oraz ponad 300 wystąpień na zjazdach opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jego prace są cytowane oraz nagradzane, jak np. nagrodą za najlepszą publikację w Hormone Research w 2010 roku. Należy także do kadry naukowej i jest wykładowcą Brytyjskiego Excellence in Pediatrics (EIP) Institute, który skupia około 30 tysięcy lekarzy z całego świata. Jest też cenionym i zapraszanym wykładowcą na zjazdach polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, takich jak np. Światowego Towarzystwa Andrologicznego (PRISM) oraz Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (ESE) w 2017 roku.

Był promotorem 8 przewodów doktorskich w Uniwersytecie Jagiellońskim, recenzentem w 17 przewodach habilitacyjnych, 9 postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Był 14-krotnie recenzentem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, w tym 7-krotnie superrecenzentem. 

Profesor Starzyk jest członkiem licznych towarzystw naukowych i komitetów redakcyjnych oraz recenzentem, a także członkiem Zarządu Głównego PTEiDD, Zespołów Ekspertów do opracowania Specjalizacji z Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej i akredytacji jednostek, a także członkiem Państwowych Komisji Egzaminacyjnej z Endokrynologii oraz z Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej oraz jest Konsultantem Wojewódzkim.

PonWtŚr*CzwPtSbNd
16:00-22:00  

*co druga

PIERWSZY DZIEŃ PRZYJĘĆ : 10.07.2019
Umów sie na wizytęOpinie

Dodaj opinie